Urzędy i instytucje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Gminnej Komisji zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy:

 • Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu.
 • Przeprowadzanie kontroli oraz ekspertyz punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wydawanie postanowień dotyczących zgodności ich lokalizacji z odnośnymi uchwałami Rady Miejskiej w Ozimku w związku z procedurą wydawania przez Burmistrza Ozimka decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • Prowadzenie innych działań przewidzianych przepisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 1. Jolanta Janerka - przewodnicząca
 2. Katarzyna Gnyszka – sekretarz
 3. Antoni Gryc – członek
 4. Justyna Matysek - członek
 5. Katarzyna Szewczyk - członek
 6. Rafał Bartoszek - członek

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2020-02-21 12:53
 • |
 • Licznik odwiedzin: 55 883 581