Urzędy i instytucje

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

                                                         STRUKTRURA OIiPS w Ozimku

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

POKÓJ

TELEFON

Barbara Katolik

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

5

774622876

Jolanta Janerka

Z-ca Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

6

774622877

Dział Pomocy Społecznej

 Sylwia Król

 Pracownik socjalny

7

774622878

Halina Panek

Starszy pracownik socjalny

8

774622889

Ewa Skrabalak

Starszy pracownik socjalny

8

774622889

Jolanta Chlebosz

Główny specjalista pracy socjalnej

12

774622880

Celina Suchodolska

Specjalista pracy socjalnej

7

774622878

Natalia Kałużny

Starszy pracownik socjalny

11

774622879

Józefa Szatkowska - Winnik

Specjalista pracy socjalnej

11

774622879

Violetta Halupczok

Starszy pracownik socjalny

11

774622879

Kamila Jończyk

Asystent rodziny

9

774622884

Magdalena Włodarczyk

 Asystent rodziny

 9

 774622884

Dział Świadczeń Socjalnych

Anna Kłosko

Kierownik działu świadczeń socjalnych

4

774622874

Anna Józefczak

Inspektor d/s świadczeń rodzinnych

3

774622873

Aleksandra Pazdan

Starszy inspektor d/s funduszu alimentacyjnego

3

774622875

Joanna Suszlik

Inspektor d/s stypendiów szkolnych i dodatków mieszkaniowych

1

774622888

Aleksandra Pużak

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych

1

774622888

 

 

Dział Finansowy

Joanna Kowalik

Główna księgowa

15

774622883

Barbara Kempa

Inspektor d/s finansowo-księgowych

13

774622881

Gabriela Mrozek

Starszy specjalista d/s finansowo-księgowych

14

774622882

Jolanta Biskup

Starszy inspektor d/s finansowo-kadrowych

16

774622872

 

Magdalena Mrocheń

Samodzielny referent ds. administracyjnych

9

tel. 774622884

fax 774622884

Ośrodek Profilaktyki

Katarzyna Gnyszka

Psycholog

 12

 774651-314

 774622880

Marianna Antosik

Instruktor terapii zajęciowej

 

774651-314

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-20 12:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 080 766