Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kampania informacyjno-edukacyjna rok 2015.

"TARGOWISKO" OZIMEK
"TARGOWISKO" OZIMEK

KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA 2015

 

 

W dniach 28 i 29 listopada 2015r. na terenie gminy i miasta Ozimek została zorganizowana kampania informacyjno- edukacyjna pt" Reaguj na przemoc".

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ozimku przy współudziale Komisariatu Policji, uczniów Zespołu Szkół i Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku. Do akcji włączyły sie także gminne parafie oraz parafia w Ozimku.

Kampania miała na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie reagowania na zjawisko przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania informacji w instytucjach działających na terenie gminy.

 

SCHODNIASCHODNIADYLAKIDYLAKISZCZEDRZYKOZIMEKOZIMEKOZIMEKGRODZIECGRODZIECOZIMEK

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-09-28 14:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 597 680