Aktualności

Zasady regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty, dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na indywidualne konto wskazane przez Gminę można dokonywać przelewem, w oddziałach bankowych, placówkach pocztowych, oraz w kasie Banku Spółdzielczego w Ozimku.

Na podstawie Uchwały nr 2/T/2016 Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy z dnia 07.03.2016 r. wprowadził zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych.

Od dnia 14.03.2016 r:

- prowizja od wpłaty gotówkowej do 100,00 zł wynosi 2,50 zł.,

- prowizja od wpłaty gotówkowej od 100,01 zł do 1 000 zł wynosi 3,50 zł, powyżej 1000,00 zł 0,5 % kwoty wpłaty.

Wpłat dokonywać można również w kasie UGiM.

 Należy pamiętać, że na indywidualne konta wpłaca się TYLKO opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe należności jak podatki, dzierżawy, czynsze, najmy itd. powinny być regulowane jak dotychczas.

 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 873 792