Aktualności

KRUS WRĘCZYŁ NAGRODY W DWÓCH COROCZNYCH KONKURSACH KRAJOWYCH

Dnia 18 czerwca 2021 r. w restauracji „Złoty Róg” w Wawelnie odbyła się wojewódzka gala tegorocznej XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla rolników oraz XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

                                                                

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy pomocy współorganizatorów, którymi byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Pocztowy” wyłoniła tegorocznych laureatów obu konkursów.

Rolę gospodarza pełnił Lech Waloszczyk - Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, który podczas swojego wystąpienia podkreślił rolę corocznych konkursów, głównie ze względu na cel, jakiemu one służą. Szczególną uwagę poświęcił 30-leciu pracy KRUS na rzecz upowszechniania prewencji wypadkowej w rolnictwie. Omówił także zalecenia prewencyjne skierowanie do rolników oraz członków ich rodzin, w tymi: właściwą organizację pracy, dbanie o dobry stan psychofizyczny, prawidłowe użytkowanie ciągników, maszyn i innych urządzeń rolniczych oraz urządzeń i instalacji elektrycznych. Dyrektor apelował także o rozwagę podczas prac na wysokościach lub w zagłębieniach, ponieważ wypadków z tej kategorii było w ubiegłym roku najwięcej.

Konkurs BGR był okazją do zaprezentowania przez właścicieli gospodarstw swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadziły komisje konkursowe.

Laureatami etapu wojewódzkiego konkursu BGR zostali:

 • I miejsce – Małgorzata i Krzysztof Sarniccy z Domaszowic,
 • II miejsce – Sabina i Damian Richter z Krośnicy,
 • III miejsce ex equo:
  • Wioletta i Robert Kauczor z Białej,
  • Małgorzata i Adam Sikliccy z Lisięcic.

Konkurs Plastyczny kierowany był do dzieci ze szkół podstawowych, głównie z terenów wiejskich. Hasło tegorocznej edycji nawiązywało do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane było z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.

Laureatami Konkursu Plastycznego zostali:

w I grupie wiekowej ( 0-III)

 • I miejsce – Nadia Tokarczyk, klasa VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie,
 • II miejsce – Gabriel Łysy, klasa III, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębskiej Kuźni,
 • III miejsce – Grzegorz Szczygieł, klasa II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach,

w II grupie wiekowej ( IV-VIII)

 • I miejsce – Dominika Kalus, klasa VII, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych
 • II miejsce - Magdalena Mendel, klasa VII, Zespół Szkół w Byczynie,
 • III miejsce – Julita Kołbuc, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Kamiennej.

                          

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom obu konkursów oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach

Lech Waloszczyk - Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 

Opracowała:

Roksana Bernaś - Inspektor w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-09-21 10:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 936 033