Aktualności

Modernizacja sieci ciepłowniczej miasta Ozimek

fot. PGKiM
PGKiM%20-%20SIEC%20CIEPLOWNICZA%20(5)

Szanowni Mieszkańcy Ozimka,

realizowane zadanie to początek działań Zarządu spółki PGKiM w zakresie modernizacji wiekowej już w Ozimku sieci ciepłowniczej. Jest to działanie ekonomiczne i zarazem ekologiczne, które wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Ozimka – informuje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

„Przedmiotem zadania była modernizacja sieci cieplnej wysokoparametrowej 130/70oC w Ozimku, od istniejącej komory K8 przy ul. Ks. Kałuży do komory K9 przy ul. Pl. Wolności o łącznej długości 250mb oraz wymiana przyłącza cieplnego od komory K9 do budynku Domu Kultury. W wyniku modernizacji istniejąca sieć kanałowa wykonana w technologii tradycyjnej została wymieniona na kompletne systemy rur preizolowanych 2XDn 250/400 - 250 mb i 2x65/160 – 52 mb Aktualnie zastosowana technologia jest najnowocześniejsza z dostępnych aktualnie na rynku” – mówi Damian Lauer Kierownik Wydziału Cieplnego Spółki.

 

Jak podkreśla Prezes Zarządu Spółki PGKiM Roland Wrzeciono – „celem głównym zadania jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej w celu zmniejszenia strat energii podczas przesyłania i dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym PGKiM Sp. z o.o. w Ozimku. Realizowane działanie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców i wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery. Celem zadania jest również poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego”.

 

PGKiM Sp. z o.o. eksploatuje na terenie miasta Ozimek magistralę ciepłowniczą o długości 2786 m, z tego 962 m sieci napowietrznej i 1824 m sieci podziemnej (1024 m w technologii tradycyjnej kanałowej i 800 m w technologii preizolowanej). Docelowo planowana jest modernizacja całej sieci kanałowej na sieć z rur preizolowanych.

Wykonane zadanie jest częścią realizowanych w Spółce strategicznych zamierzeń związanych z modernizacją sieci ciepłowniczych. Środki na inwestycję zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z programu Ochrona Atmosfery. Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 659 280,00 zł.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-09-21 09:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 935 460