Aktualności

Gmina Ozimek przystąpiła do Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka

1_1
1_1

Gmina Ozimek przystąpiła do Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021 realizowanego przez studenckie koło naukowe „Onkoma” przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Do wzięcia udziału w programie ozimski magistrat zaprosił 8 Szkół Podstawowych z terenu gminy, natomiast udział w nim wzięły 4 z nich tj. : PSP w Dylakach, SP w Krasiejowie, SP nr 3 w Ozimku oraz SP nr 1 w Ozimku.

W związku z faktem zgłoszenia chęci udziału w programie, ww. szkoły otrzymały materiały w postaci scenariusza zajęć lekcyjnych wraz z niezbędną obudową dydaktyczną. Zajęcia były adresowane do uczniów klas VII i VIII, w efekcie czego będą oni znali złote zasady profilaktyki czerniaka, nabędą umiejętności samobadania skóry oraz wskazywania różnic pomiędzy znamionami a zmianami nowotworowymi.

Bardzo ważnym aspektem przystąpienia gminy do programu była świadomość, iż po takiej formie edukacji nasi młodzi mieszkańcy mogą stać się niejako ambasadorami tejże akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając dzięki nabytej wiedzy swoich przyjaciół i bliskich do podjęcia niezwykle prostych, a zarazem skutecznych działań w zakresie profilaktyki czerniaka.

Ze względu na ograniczoną możliwość prowadzenia zajęć spowodowaną pandemią koronawirusa, do tej pory odbyła się tylko nieznaczna część lekcji przewidzianych w programie. Realizowane przez pięciu pedagogów zajęcia odbyły się do tej pory dla 99 uczniów, a kolejne 10 godzin lekcyjnych zaplanowano do realizacji między 1 kwietnia a 30 września br. W sumie w programie weźmie udział 186 uczniów z klas VII - VIII z 4 szkół podstawowych działających na terenie naszej gminy.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 258