Aktualności

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ozimku - Ekologia, stan sanitarno-epidemiologiczny oraz LPR

fot. Zygmunt Olbryt - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dnia 22 lutego 2021 r. odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ozimku. Podczas obrad radni uchwalili 9 uchwał. Ponadto zajmowano się również tematami związanymi z ekologią w gminie i mieście, stanem sanitarno–epidemiologicznym oraz przygotowaniami do szczepień.

Rajcy podjęli następujące uchwały: w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ozimek"; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Ozimku przy ulicy księdza Kałuży 1; w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku; w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso; w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek oraz 4 uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (jedna dot. protestu w sprawie reorganizacji SP w Antoniowie, jedna dot. protestu w sprawie likwidacji PSP nr 1 w Ozimku, jedna w sprawie szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, jedna w sprawie niebezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi).

Ponadto przedstawiono informację dotyczącą ekologii w gminie i mieście (w tym: dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany pieców, fotowoltaika) i informację dotyczącą stanu sanitarno–epidemiologicznego oraz przygotowania do szczepień ochronnych przeciw COVID -19 w gminie.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zygmunt Olbryt zaprezentował protokół z kontroli przez Komisję Rewizyjną, w zakresie analizy struktury organizacyjnej oraz kontrola wydatkowania środków budżetowych na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku w latach 2018-2020.

Nagranie z sesji znajduje się na stronie www.ozimek.pl pod linkiem: https://ozimek.pl/static/img/k01/temp/archiw.html.

Aldona Koczur - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-02-24 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 60 289 169