Aktualności

XXX Sesja Rady Miejskiej w Ozimku - OROT, MOSIR i reorganizacja oświaty

sesja
sesja

W dniu 25 stycznia 2021r. z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zdalnie odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Ozimku.

Podczas obrad Radni uchwalili następujące uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku, w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku, w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Antoniowie, w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek.

Głównym tematem obrad była reorganizacja oświaty w gminie Ozimek. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, które będzie najlepsze dla uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców. W związku z tym, że pozostało jeszcze kilka miesięcy do podjęcia decyzji Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek jest otwarty na dalsze rozmowy w tej sprawie.

Zaś przystąpienie Gminy Ozimek do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej da możliwość prężniejszego kreowania walorów naszego regionu. Jedną z najważniejszych, a także największych jego atrakcji jest Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Ponadto Gmina Ozimek może poszczycić się jednym z Pomników Historii - słynnym żelaznym, łańcuchowym zabytkowym mostem wiszącym w Ozimku oraz znajdującym się obok Muzeum Hutnictwa. Dopełnieniem naszych atrakcji jest także rzeka Mała Panew zwana "Opolską Amazonką", na której organizowane są popularne w okolicy spływy kajakowe. Wymienione atrakcje stanowią niewielki odsetek walorów turystycznych, które będziemy promować wspólnie z OROT.

Podczas poniedziałkowej sesji Rada Miejska w Ozimku przyjęła także uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek. Ta poprawka w regulaminie przydzielania mieszkań daje Burmistrzowi Ozimka możliwość w szczególnych sytuacjach losowych, przydzielić rodzinie wielodzietnej lokal bez kolejki.

Dodatkowo podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie utworzenia MOSiR-u w Ozimku. W ocenie miejscowych działaczy, utworzenie jednostki jest jedyną drogą do usystematyzowania oraz odpowiedniego podniesienia poziomu jakości szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy, które uprawiają sport.

Ponadto Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała realizacje robót drogowych w zakresie inwestycji i remontów w 2020 roku.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-02-24 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 60 289 288