Aktualności

Komunikat Burmistrza Ozimka z dnia 9.10.2020r

gmina
gmina

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ozimek!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, od 12 października 2020r. wprowadzone zostaną następujące zasady przyjmowania klientów Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku :

 1. Na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku uruchomiono 5 wyposażonych w przezroczyste osłony stanowisk obsługi klienta, w którym w czasie obsługi może przebywać nie więcej niż po 1 interesancie na stanowisko.
 2. Kasa Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 1 – dostępna dla klientów przez okienko na korytarzu - w czasie obsługi może przebywać nie więcej niż 1 interesant .
 3. W pozostałych pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, które są przeznaczone do wykonania w ramach obsługi interesanta czynności urzędowej lub zapoznania się z dokumentacją, również zapewniamy zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem epidemicznym.
 4. Wszystkie osoby niebędące pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Gminnego Zakładu Oświaty lub Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej nie powinny przemieszczać się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku poza wyznaczone obszary pomieszczeń recepcyjnych, wymienionych w pkt. 1,2 i 3.
 5. Podczas obsługi klienta pracownicy wykonujący czynności obsługowe oraz interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania wymaganej odległości od innych przebywających w nim osób oraz używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Każda osoba wchodząca do budynku zostanie poddana pomiarowi temperatury oraz jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.
 7. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 774622863 lub 794 476 108).
 8. Podania, zgłoszenia, skargi, wnioski i petycje oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane przez interesantów przyjmowane są w drodze:

a) elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP,

b) pism doręczonych pocztą,

c) pism złożonych osobiście przez klienta: do rąk pracownika Biura Podawczego, w przypadkach wymagających pisemnego potwierdzenia odbioru pisma.

W sprawach niewymagających natychmiastowego załatwienia proszę o kontakt telefoniczny z poszczególnymi pracownikami lub mailowy: sekretariat@ugim.ozimek.pl.

 

O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować za pomocą strony internetowej www.ozimek.pl, mediów społecznościowych oraz na drzwiach Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-04-11 13:40
 • |
 • Licznik odwiedzin: 60 886 132