Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

fot. A. Brzezina

Dnia 9 września Burmistrz Mirosław Wieszołek oraz Zastępca Burmistrza Andrzej Brzezina spotkali się w Gliwicach z panią Jolantą Chochół – Zastępcą Dyrektora PGW Wody Polskie RZGW Gliwice.

Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Gminy Ozimek. Wody Polskie zobowiązały się wyczyścić w tym roku rzekę Brzezinka od Krasiejowa aż do ujścia do Małej Panwi.

Ponadto omawiano możliwości prawne, organizacyjne i finansowe rewitalizacji cieku Białka w Grodźcu.

Pani Dyrektor zapewniła burmistrzów Ozimka, że jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania roboczego na terenie naszej gminy, podczas którego zostaną omówione wszystkie bieżące problemy zarządzania wodami.

Liczymy na owocną współpracę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-10-25 18:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 913 584