Transport publiczny w Gminie Ozimek będzie nadal funkcjonował!

Dnia 4 stycznia br. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz Prezes Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. Przemysław Nijakowski podpisali umowę na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek”.

Gmina Ozimek w ramach przetargu nieograniczonego na świadczenie usług gminnej komunikacji publicznej wyłoniła firmę, która będzie świadczyła te usługi -  Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

Szacowany roczny koszt usługi to  – 681 670,08 zł, z czego min. 10% jest udziałem własnym, a max. 90 % kwoty zostanie pokryte z dofinansowania Wojewody Opolskiego.

 

W ramach zadania uruchomiono 30 kursów na 4 liniach autobusowych.

 

  • Linia 1 - OZIMEK - OZIMEK przez GRODZIEC - CHOBIE – MNICHUS

-       5 kursów  pomiędzy godz. 6:00 a 22:59

w tym linia profilowana dla uczniów i pracowników oświaty

Linia 1k - OZIMEK - OZIMEK przez GRODZIEC - CHOBIE – MNICHUS + SP3

-       3 kursy  pomiędzy godz. 7:00 a 16:02

 

  • Linia 2 - OZIMEK - OZIMEK przez KRASIEJÓW - KRZYŻOWA DOLINA - NOWA SCHODNIA (Cmentarz)

-       4 kursy  pomiędzy godz. 5:20 a 20:11

w tym linia profilowana dla uczniów i pracowników oświaty

Linia 2k - OZIMEK - OZIMEK przez KRASIEJÓW - KRZYŻOWA DOLINA - NOWA SCHODNIA + SP3

-       3 kursy  pomiędzy godz. 7:05 a 16:15

 

  • Linia 3 - OZIMEK - OZIMEK przez  SCHODNIA - SZCZEDRZYK

-       4 kursy  pomiędzy godz. 5:20 a 20:32 –

       w tym linia profilowana dla uczniów i pracowników oświaty

Linia 3k - OZIMEK - OZIMEK przez  SCHODNIA - SZCZEDRZYK - NOWA SCHODNIA + SP3

-       3 kursy  pomiędzy godz. 7:05 a 15:56 – (główny cel dowóz dzieci do szkół i przedszkoli)

 

  • Linia 4 - OZIMEK - OZIMEK przez  ANTONIÓW - JEDLICE - BIESTRZYNNIK – DYLAKI linia profilowana dla pracowników do BA Glass w Jedlicach i WeWire (dawny Coroplast) w Dylakach

-       5 kursy  pomiędzy godz. 5:30 a 22:30

w tym linia profilowana dla uczniów i pracowników oświaty

Linia 4k - OZIMEK - OZIMEK przez  ANTONIÓW - JEDLICE - BIESTRZYNNIK – DYLAKI + SP3

-       3 kursy  pomiędzy godz. 7:10 a 15:52 – (główny cel dowóz dzieci do szkół i przedszkoli)

 

Autobusy będą jeździć od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 24.12, 31.12 oraz świąt.  

Szacowana łączna długość wszystkich linii w 2021 r. wynosi 235 872 km.

Godziny – podana jest godzina wyjazdu z Ozimka pierwszego kursu i godzina powrotu ostatniego kursu

Rozkłady jazdy w załączeniu.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości naszej gminy, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Gmina Ozimek będzie dopłacać do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z naszego gminnego transportu publicznego realizowanego od 1 września 2020 roku oraz kontynuowanego w 2021 roku Codziennie do każdego sołectwa dojeżdżają autobusy za 1 zł, bilet miesięczny 30 zł.

 

PKS
PKS
Załączniki:
 do góry