Aktualności

Gmina Ozimek przywróci lokalne połączenia autobusowe!

Gmina Ozimek otrzymała dotację w wysokości 288 592,50 zł w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości naszej gminy, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest  państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Gmina Ozimek będzie dopłacać do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych tj. 38 967,25 zł. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem planu transportowego oraz przetargu na świadczenie tej usługi.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-08-07 08:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 957 022