Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa w Ozimku - modernizacja przejść dla pieszych

fot. MW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę rankingową projektów lokalnych zakwalifikowanych do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na realizację w 2020 roku programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Po dwóch etapach procedury oceny wniosków, gmina Ozimek uplasowała się w skali kraju na wysokim, szóstym miejscu, z projektem „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku”.

Przy współpracy z Komisariatem Policji w Ozimku do modernizacji wytypowano cztery przejścia. Dwa na drogach powiatowych (ul. Opolska i ul. Częstochowska) oraz dwa na drodze wojewódzkiej (ul. Wyzwolenia). Czynnikiem, który miał decydujące znaczenie były niebezpieczne zdarzenia z udziałem pieszych (na podstawie danych z systemu SWD i analizy zdarzeń drogowych warunków ruchu i widoczności). W planach, w pierwszej kolejności jest przygotowanie dokumentacji, a następnie wykonanie doświetlenia, oznakowania poziomego (w postaci odnowienia - malowania pasów farbą chemoutwardzalną, wykonanie dodatkowych oznakowań w postaci piktogramu znaku „Uwaga przejście dla pieszych”, wykonanie nawierzchni aktywnej. tzw. tarki przed przejściem)
i pionowego oraz oznakowania aktywnego (znak przejścia dla pieszych z migającą lampką). Dodatkowo na ul. Opolskiej, za zjazdem z drogi krajowej, będzie stała tablica wyświetlająca prędkość zbliżającego się pojazdu.

W projekcie przewidziane są również działania edukacyjno – profilaktyczne mające na celu naukę odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię oraz uświadamiania
o zagrożeniach w ruchu drogowym. W tym celu podpisane już zostały deklaracje współpracy ze szkołami z terenu Ozimka oraz z jednostką OSP Schodnia.

Obecnie trwają przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania porozumienia
w sprawie realizacji programu oraz prace nad uruchomieniem procedury przetargowej.

                Szacowany koszt inwestycji wynosi 129 000,00 zł, z czego uzyskana dotacja jest na poziomie 100 000,00 zł.

 

Iwona Wiercińska

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-08-07 15:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 957 268