Aktualności

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, że 31 maja 2020r.upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2020r.!

Mimo, iż termin ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela) nie ulega przesunięciu, ponieważ jest to termin prawa materialnego.

 Opłatę w należnej wysokości należy uiścić

w kasie Urzędu Gminy Ozimek

(parter, czynna codziennie w godzinach 8.00 - 13.00)

lub wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ozimek  
BS Leśnica O/Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

 Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty (art. 18 ust. 12b ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości).

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-06-03 14:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 190 806