Aktualności

Środki dla sołectw z Gminy Ozimek w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami w Antoniowie, ogrodzenie placu zabaw w Chobiu, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylaki przy ul. Poliwodzkiej, montaż huśtawki bocianie gniazdo oraz zabawki kółko i krzyżyk w Jedlicach, jak również
montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką w Pustkowie – to właśnie projekty, które zgłoszono w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na 2020 rok.

Każde sołectwo stara się w tym roku o dofinansowanie w wysokości ok. 5000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Po konsultacjach z sołtysami wyłoniono Antoniów, Chobie, Dylaki, Jedlice i Pustków. Sołtysi tych miejscowości w ustalonym terminie zorganizowali zebrania wiejskie, na których wybrano zadania do realizacji w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i podjęto uchwały w tej sprawie.

Wniosek gminy Ozimek, który zawiera zadania zgłoszone przez wszystkie w/w sołectwa, został złożony w terminie i spełnił warunki formalne.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania gminom dotacji celowych na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej podejmą radni województwa na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. W połowie marca planowane jest podpisanie umów z gminami i przekazanie dotacji. Realizacja zadań nastąpi od momentu podpisania umowy do końca  października 2020 r. Każde sołectwo może wziąć udział w programie tylko raz.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.

Więcej informacji na temat Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Zaś mapę projektów i listę projektów można zobaczyć na stronie pod linkiem.

UMWO_MIS

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-04-08 10:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 56 473 436