Aktualności

XIV Sesja Rady Miejskiej w Ozimku: remonty i inwestycje w 2019

fot. MW

25 listopada br. odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Ozimku, radni podjęli 4 uchwały oraz nie przyjęli dwóch uchwał dot. opłaty adiacenckiej. Na wstępie uczczono minutą ciszy zmarłego Burmistrza Ozimka Jana Labusa.

Podczas obrad radni uchwalili następujące uchwały: w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 kwietnia 2019 r. na działalność Burmistrza Ozimka; w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok; w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Rajcy zaś nie przyjęli uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej; w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

W kolejnych punktach obrad przedstawiono m.in. stanowisko dot. „Informacji o realizowanych remontach i inwestycjach w 2019 r. Ocena wykorzystania pozyskanych środków unijnych.”

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-06-05 14:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 231 119