Aktualności

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Opolu i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu pismem z dnia 23 maja 2019r. zwrócił się do Rady Miejskiej w Ozimku z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników /... szczegółowe informacje - kliknij/

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-06-26 18:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 51 048 135