Aktualności

Mnichus: zebranie wiejskie

fot. M.W.

6 lutego w świetlicy wiejskiej w Mnichusie zebrali się mieszkańcy wsi by podsumować 2017 r. i porozmawiać o planach na 2018 r. Najwięcej pytań dot. kanalizacji i dróg.

Po przywitaniu p. Irena Kokot przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2017 r. Największą inwestycją wykonaną w ramach funduszu sołeckiego była budowa siłowni zewnętrznej za ponad 6 tyś. zł. Podziękowała także mieszkańcom, bez których wielu inicjatyw, nie można było by zrealizować.

Sprawy bezpieczeństwa w sołectwie omówił asp. Sławomir Frąk z Komisariatu Policji w Ozimku. Wskazał największe zagrożenia, które odnotowano w ostatnim czasie w naszym regionie m.in. próby wyłudzeń na wnuczka, policjant, a nawet pracownika CBA.

Następnie w obszernym wystąpieniu burmistrz Jan Labus przedstawił podsumowanie kadencji wskazując najważniejsze inwestycje w Mnichusie oraz gminie, jak również plany inwestycyjne na 2018 r. Największymi wyzwaniami będą dalsze etapy budowy kanalizacji w gminie, inwestycje w oświatę – termomodernizacja Przedszkola nr 2, rozbudowa Żłobka Samorządowego, jak również rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Podczas zebrania wystąpienia mieli także kierownik ZGK w UGiM Andrzej Wolny, który omówił zagadnienia dot. zagospodarowania odpadów komunalnych oraz radny powiatowy Antoni Gryc, który opisał zagadnienia dot. dróg powiatowych i inwestycji z tym związanych

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-05-20 19:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 597 951