Aktualności

Umowa dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia, Pustków i Ozimek podpisana

W dniu 05 stycznia 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia, Pustków i Ozimek. Zadanie realizowane będzie przez firmę MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. wyłonioną w prowadzonym uprzednio postępowaniu przetargowym.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Schodnia o dł. 6.641,68 m
  • budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustków o dł. 3.710 m
  • budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozimek o dł. 1.836,3 m
  • wykonanie przewiertu pod drogą krajową nr 46 – przejście PKr-2 o dł. 33,8 m
  • oraz zabudowę 1 mikroelektrowni fotowoltaicznej na przepompowni sieciowej AP2 zlokalizowanej w Antoniowie - OZE.

Łącznie w ramach podpisanego kontraktu planujemy wykonać ok. 12,22 km sieci kanalizacji sanitarnej. Długo oczekiwana realizacja zadania zapewni dostęp do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom Pustkowa, Schodniej i części Ozimka.

Opisane przedsięwzięcie to jeden z kontraktów Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE” wdrażanego w naszej gminie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”.

Planowana szacunkowa wartość wszystkich zadań Projektu wynosi 14,6 mln PLN brutto, w tym wysokość przyznanego dofinansowania to 7,6 mln PLN. Należy zaznaczyć, że zarówno całkowita wartość projektu, jak również kwota dofinansowania po zakończeniu wszystkich postępowań przetargowych ulegnie zmniejszeniu.  

Grupowe

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-26 14:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 175 435