Po sprawozdaniu, w którym prezes Kazimierz Udolf przedstawił osiągnięcia z minionych czterech lat działalności, udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. Przedstawiono i przegłosowano zmiany w Statucie, po czym odbyły się wybory. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Kazimierz Udolf, w skład zarządu weszli: Oskar Kondziela, Adam Kuboń, Marek Kulik, Arkadiusz Mrozek i Violetta Halupczok, a do komisji rewizyjnej: Joachim Wiesbach, Marcin Wilczek i Bożena Ozimek. Ponownego wyboru pogratulował prezesowi burmistrz Ozimka Jan Labus, wyrażając uznanie za dotychczasową działalność i życząc dalszych sukcesów.

Wybory w SPS (4)
Wybory w SPS (4)
Galeria
 do góry