Aktualności

Antoniów: Rada Sołecka obradowała

fot. Zebranie sprawozdawcze w Antoniowie

15 marca w świetlicy wiejskiej w Antoniowie odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2016. Na zebranie przybyli także m.in. Z-ca Burmistrza Ozimka Jarosław Wita, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Andrzej Wolny, dyrektor SP Antoniów Wiesław Podborączyński.

Sprawozdanie odczytała przewodnicząca rady sołeckiej Magdalena Kotula, która po krótce opisała na co przeznaczono środki z funduszu sołeckiego (23 733,46 zł), przedstawiając zarazem plan działań na 2017 r.

Podczas dyskusji poruszono także kwestie związane z opłatami za wodę i ścieki, jak również wywóz odpadów. Na wszystkie pytania zaproszeni goście odpowiadali. Zastępca burmistrza przedstawił także planowane remonty dróg i inne inwestycje.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-20 12:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 080 895