Aktualności

Jedlice: Zebranie sprawozdawcze

fot. Jan Niesłony (WO)

W poniedziałek 13 marca w Jedlicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2016 r., na które przybyło 14 mieszkańców.

Sołtys Jedlic Agnieszka Golonka po przywitaniu uczestników oraz burmistrza Jana Labusa, przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności w 2016 r., wskazując na co przeznaczono środki z funduszu sołeckiego (7737,11 zł). Oprócz licznych imprez kulturalnych udało się także zakupić kosę spalinową oraz dokończyć szopkę. W ramach środków zadbano także o utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie.

Pani sołtys przedstawiła także pomysły na 2017 r. informując, że sołectwo ma do dyspozycji 8140,65 zł z funduszu sołeckiego na 2017.

Na zakończenie głos zabrał burmistrz, który poinformował o planowanych inwestycjach na terenie sołectwa, do których należy remont dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową, o którą mieszkańcy zabiegają od wielu lat.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-25 10:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 157 878