"Z przeszłości demograficznej Krasiejowa - Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867-1906"

W lutym br. ukazała się publikacja autorstwa Magdaleny Moj pt. „Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867-1906”, współfinansowana ze środków Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie. Książka, z perspektywy warsztatu demografii historycznej, podejmuje dzieje mieszkańców Krasiejowa w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. W zasadniczych partiach monografia, przede wszystkim na podstawie ksiąg metrykalnych, analizuje pod różnymi kątami śluby, chrzty i zgony na badanym obszarze oraz na tej podstawie przedstawia losy społeczności lokalnej z podkreśleniem ówczesnych tradycji kościelnych i ludowych towarzyszących badanym zagadnieniem.

Publikację można nabyć w cenie 20,00 zł w PIN-Instytucie Śląskim w Opolu. Więcej informacji na stronie http://www.instytutslaski.com/z-przeszlosci-demograficznej-krasiejowa-analiza-w-swietle-zapisow-metrykalnych-z-lat-1867-1906/.

Książka
Książka
Galeria
 do góry