Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu

zaprasza

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOLSKIEGO ORAZ

MIASTA OPOLA

(w szczególności utrzymujących ptaki – drób, gołębie, ptaki ozdobne, sołtysów, pracowników UG)

na spotkanie poświęcone

GRYPIE PTAKÓW

W TYM:

1. RYZYKO ZACHOROWANIA PRZEZ CHŁOWIEKA

2. nakaz odosobnienia drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt z innym drobiem i innymi ptakami;

3. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie utrzymywany jest drób lub inne ptaki, które nie są na stałe utrzymywane w pomieszczeniach mieszkalnych;

4. Dzikie ptaki wędrowne są potencjal­nym źródłem zakażenia, nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych ;

5. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii przemieszczeń przesyłek drobiu i jaj wylęgowych na co najmniej 24 godziny przed przemieszczeniem;

6. obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, gdzie utrzymywane są ptaki

7. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii upadków drobiu

 

Spotkanie odbędzie się dnia 16 stycznia 2017 r. – poniedziałek o godz. 10:00 w Opolu, ul. Wrocławska 170 (Duża Sala)

Plakat
Plakat
 do góry