Aktualności

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów na lata 2017 – 2026, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obrębach ewidencyjnych gminy OZIMEK.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U z 2015 poz. 2100 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 26 września 2016r. do 24 listopada 2016r. do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych gminy Ozimek: obręb Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus, Nowa Schodnia, Schodnia oraz Szczedrzyk (Pustków) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 218, w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani właściciele lasów w terminie 30 dni od daty wyłożenia planu mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Wnioski należy kierować do Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole.

Uproszczone plany urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-04-23 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 48 698 432