Aktualności

Nie spalajmy śmieci!

Nie  pal śmieci
Nie pal śmieci

W okresie jesienno – zimowym, co roku pogarsza się jakość powietrza w naszym otoczeniu i jest to wynikiem spalania odpadów komunalnych w piecach i kotłach domowych oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: niska temperatura i duża wilgotność powietrza. Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych! 

Na terenie naszej gminy obowiązuje zakaz palenia liści i “innych rzeczy” w ogrodach oraz na polach. Wynika on z następujących przepisów:

  • zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami,
  • z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania, a w naszej gminie taki obowiązek został nałożony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek przyjętym uchwałą Nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2418), który mówi, że odpady komunalne ulegające biodegradacji są zbierane selektywnie przez właścicieli nieruchomości, a zebrane odpady są przekazywane uprawnionym podmiotom prowadzącym zbiórkę oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w Antoniowie.
Apel (PDF, 369,96 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-11-30 13:59 Liczba pobrań: 100

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 873 343