Aktualności

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK
PSZOK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie oraz Gmina Ozimek informują, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Antoniowie przy ul. Ozimskiej rozpoczyna działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. Jego uruchomienie jest spełnieniem wymogów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i umożliwi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. PSZOK prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Antoniowie. Punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych wyłącznie od mieszkańców Gminy Ozimek, odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania punktu:

1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu Gminy  Ozimek.

2. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane i właściwie zabezpieczone.

3. Opakowania po odpadach niebezpiecznych powinny być szczelnie zamknięte w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania nie mogą być uszkodzone  i powinny posiadać etykiety producenta oznaczające ich zawartość.

4. Odpady do PSZOK mogą być dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

5. Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

 • odpady zielone – dostarczone w workach o poj.120 l:

            (trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp.),

 • zużyte baterie i akumulatory-małogabarytowe (z samochodów osobowych do 3,5t),
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne,  itp.,
 • styropian opakowaniowy (po wyrobach AGD, RTV, meblach),
 • przeterminowane leki (bez opakowań papierowo-kartonowych, szklanych, itp.),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (styropian opakowaniowy, itp.),
 • opakowania szklane (czyste, bez zawartości: butelki, słoiki itp.),
 • opakowania wielomateriałowe, Tetra-Pak (po art. mlecznych , sokach, nektarach itp.),
 • papier i tektura (czasopisma, książki, papier biurowy itp.),
 • tworzywa sztuczne (meble ogrodowe z PCV, doniczki, rury PCV, elementy wyposażenia wnętrz, wiadra, elementy zabawek itp.),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe:

           Igr.-  meble zawierające elementy z drewna lub płyt drewnopodobnych,

           II gr.-meble zawierające elementy tapicerskie oraz dywany, wykładziny podłogowe,

                    materace, itp.),

 • szkło płaskie okienne,
 • odpady budowlane z drobnych remontów w postaci czystego gruzu (cegła, beton do ilości 500 kg)
 • zmieszane odpady budowlane z drobnych remontów w postaci betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, i elementów wyposażenia   innych niż wymienione w 17 01 06,
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

            (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne, opakowania) oraz opakowania po emaliach, lakierach, rozpuszczalnikach, detergentach itp.,

            I gr. - w opakowaniach: metalowych, plastikowych, wielomateriałowych,

            II gr.- w opakowaniach szklanych,

 • zużyte opakowania ciśnieniowe ( po aerozolach, dezodorantach, lakierach, farbach, itp.).

6. PSZOK nie przyjmuje niżej wymienionych odpadów:

 • odpadów zawierających azbest,
 • odpadów radioaktywnych i skażonych biologiczne,
 • szyb samochodowych i części samochodowych – (zderzaki, lampy, fotele itp.)
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • materiałów izolacyjnych, takich jak: wełna mineralna, papa, styropian – za wyjątkiem styropianu opakowaniowego wyrobów AGD- RTV,
 • złomu metali żelaznych i nieżelaznych,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, lub remontów kapitalnych (wyburzanie     nieruchomości itp.),
 • odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację, 
 • nie spełniających wymogów zawartych w Regulaminie PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek     800 - 1600,

wtorek              900 - 1700,

środa                 800 - 1600,

czwartek           900 - 1700,

piątek                800 - 1600,

sobota             1000 - 1400,

w dniach ustawowo wolnych od pracy,  PSZOK będzie nieczynny.

 

Z chwilą uruchomienia PSZOK- u mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej są zobowiązani komunalne odpady wielkogabarytowe dostarczać do tegoż punktu, a nie wystawiać jak dotychczas przy altanach śmietnikowych.

Informacja o pracy PSZOK-u udzielana jest pod numerem telefonu: 77 – 465 – 12 – 38.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-01-26 15:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 59 926 866