Koła gospodyń wiejskich (KGW) to jedna z najbardziej charakterystycznych i wyjątkowych instytucji społecznych w Polsce. Od ponad wieku pełnią kluczową rolę w życiu wiejskich społeczności, stanowiąc nie tylko ośrodki aktywizacji kobiet, ale także miejsca kultywowania tradycji, rozwijania umiejętności i wzajemnego wsparcia.

Te organizacje, często kojarzone z kuchnią, rękodziełem i lokalnymi świętami, odgrywają istotną rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego i wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w życie wsi.

W naszej gminie działają dwa koła gospodyń wiejskich – KGW „Frelki” ze Szczedrzyka i KGW „Mamy i My” w Grodźcu.

W środę, 3 lipca w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku zorganizowano spotkanie przedstawicieli naszych KGW – Iwony Feliks-Wójcik i Iwony Frasek („Frelki” ze Szczedrzyka) oraz Ewy Adamiec i Anny Adamskiej („Mamy i My” z Grodźca) z Kierownikiem Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Renatą Wojas.

W rozmowach uczestniczyli również Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek i Sekretarz Gminy Ozimek Barbara Durkalec, którzy zapewnili o wsparciu ze strony Gminy Ozimek. KGW mają możliwość uczestniczyć w konsultacjach dotyczących Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jednocześnie zachęcono do wymiany informacji na temat organizowanych imprez oraz zaproponowano wsparcie merytoryczne, finansowe czy rzeczowe.

Zaprezentowano również możliwości szkoleń przez ODDR, poprzez udział w seminariach wyjazdowych dla KGW. Zaproponowano możliwość pomocy w kwestii pisania projektów oraz inne formy wsparcia – doradcze czy rzeczowe.

Rozwój obszarów wiejskich ma dla Gminy Ozimek bardzo ważne znaczenie, dlatego z ODDR poruszono również kwestie dyżuru tej jednostki w naszej gminie, podczas kampanii wnioskowej. Daje to również szansę na rozwój działań z zakresu turystyki, agroturystyki czy zagród edukacyjnych. ODDR może zaoferować usługi doradczo informacyjne.

Na zakończenie ustalono, że zostaną zorganizowane kolejne spotkania, podczas których zostaną prowadzone rozmowy o dalszej współpracy, przynoszącej wspólne benefity.

 

Galeria
 do góry