„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi wewnętrz­nej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa”. Wniosek o dofinansowanie był złożony w naborze o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji to poprawienie infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krasiejów.

Zakres zadania obejmował koszty dokumentacji projektowej oraz prace inwestycyjne polegające na przebudowie drogi wewnętrznej na odcinku 0,251 km. W wyniku realizacji inwestycji droga uzyskała status drogi gminnej publicznej.

Planowane koszty inwestycji wynosiły 1 817 339,29 zł, a Gmina Ozimek starała się o dofinansowanie projektu w kwocie 1 156 373,00 zł. Po przeprowadzonych postępowaniach całość zamknęła się w kwocie 1 516 780,71 zł (wraz z dokumentacją). Gmina może się ubiegać o refundację w wysokości 957 735,00 zł.

- Mieszkańcy Krasiejowa od wielu lat zabiegali o poprawę estetyki w centrum wsi i kompleksową przebudo­wę ul. Sporackiej. Dzięki tej inwestycji zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa na tym wyjątkowo ruchliwym odcinku drogi.

Krasiejów to największe sołectwo naszej gminy – wizytówka dla turystów, którzy przyjeżdżają do nas. Prace zostały przeprowadzone z zachowaniem historycznego układu centrum wsi, aby zabytkowe budynki – m.in. kościół i stara szkoła odpowiednio wkomponowały się w nową inwestycję. Jednocześnie zadbano o tereny zielone i dokonano nasadzeń drzew wzdłuż jezdni.

- Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków zewnętrznych, co odciąża budżet gminy i jest gwarantem dalszych inwestycji – podsumowuje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Galeria
 do góry