Zapraszamy mieszkańców Gminy Ozimek  do debaty nad raportem o Stanie Gminy . Zgłoszenia do 21.czerwca 2024, godz. 14.00.  W dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 15:00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ozimku, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.609), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Ozimek za rok 2023.

Szzcegółowe informacje - /kliknij/.

 do góry