Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego na terenie Gminy Ozimek

23 maja

OZIMEK, MNICHUS, ANTONIÓW, Nowa Schodnia(tylko ul. Skrajna)

24 maja

GRODZIEC, CHOBIE

27 maja

DYLAKI, BIESTRZYNNIK, JEDLICE

28 maja

KRASIEJÓW, KRZYŻOWA DOLINA, SCHODNIA, NOWA SCHODNIA (bez ul. Skrajnej)

29 maja

PUSTKÓW, SZCZEDRZYK

23 maja

ALTANY-ZABUDOWA WIELORODZINNA

Odpady należy wystawić przed posesją lub obok altany śmietnikowej najpóźniej w dniu wywozu do godz. 8:00, w sposób zapewniający swobodny dojazd oraz niestwarzający utrudnień w ruchu pieszych.

 

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne o dużych nietypowych rozmiarach. Są to między innymi:

  • meblościanki, szafy, stoły oraz krzesła, meble ogrodowe
  • wyroby tapicerskie, fotele, wersalki.
  • materace, dywany,
  • wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
  • opony z samochodów osobowych bez felg w ilości do 4 szt./gospodarstwo domowe;
  • ramy drzwiowe i okienne (wszystko koniecznie bez szyb)

Firma Remodis Opole w ramach akcyjnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ozimek będzie odbierać również duży zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, sprzęt RTV). Warunek konieczny - sprzęt musi być w całości.

Nie będą odbierane odpady pochodzące z rozbiórki, przebudowy - odpady budowlane (np. farby, gruz, płytki, ceramiczna armatura łazienkowa - muszle toaletowe i umywalki, szyby). Takie odpady należy dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Antoniowie przy ul. Powstańców Śląskich 54.

Nie będą odbierane części samochodowe, fragmenty karoserii i zderzaki, fotele samochodowe, opony rolnicze.

 do góry