13 i 14 marca 2024 na scenie Domu Kultury w Ozimku odbyły się miejsko-gminne eliminacje konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych pn. "Mały OKR 2024". Jest to impreza towarzysząca Ogólnopolskiemu Konkursowi Recytatorskiemu, który jest adresowany do starszych uczestników. W tegorocznych eliminacjach wzięło udział aż 45 uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych.

Uczestnicy wiele pracy włożyli w pamięciowe opanowanie repertuaru oraz jego właściwą interpretację, aby jak najlepiej przedstawić wybrane wiersze i fragmenty prozy zebranej publiczności. Do najchętniej wybieranych utworów poetyckich nieodmiennie należały wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima czy Wisławy Szymborskiej. Z kolei wśród utworów prozatorskich dużą popularnością cieszyły się "Oskar i pani Róża" oraz "Mały książę”. 

W bieżącej edycji konkursu rozegrano jedynie turniej recytatorski, gdyż do turnieju poezji śpiewanej oraz „wywiedzione ze słowa” nie było zgłoszeń. Jury w składzie: Robert Konowalik (przewodniczący), Justyna Wajs-Fijałkowska oraz Jolanta Rogowska przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria szkoły podstawowe klasy I-III

I miejsce: Nadia Wycisk (PSP w Dylakach), Martyna Mamrot (PSP nr 3 w Ozimku)

II miejsce: Izabela Rolka (PSP nr 1 w Ozimku), Martyna Krzos (PSP nr 3 w Ozimku)

III miejsce: Hanna Pyka (PSP w Szczedrzyku), Weronika Bronder (PSP w Szczedrzyku)

Wyróżnienia: Dominika Musiał (PSP nr 1 w Ozimku), Maja Molendowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu), Nikola Rojkiewicz (PSP nr 2 w Ozimku), Kalina Golletz (PSP nr 3 w Ozimku).

Kategoria szkoły podstawowe klasy IV - VI

I miejsce: Michał Kotula (PSP nr 1 w Ozimku), Natalia Pietraszewska (PSP nr 3 w Ozimku)

II miejsce: Witold Szczemirski (PSP nr 3 w Ozimku)

III miejsce: Brayan Długosz (PSP nr 2 w Ozimku)

Wyróżnienia: Milena Golletz (PSP nr 3 w Ozimku), Kalina Olczyk (PSP nr 3 w  Ozimku), Anastazja Szalek (PSP w Dylakach), Hanna Niedoba (PSP nr 3 w Ozimku)

Kategoria szkół podstawowych klasy VII - VIII

I miejsce: Natalia Olczyk (PSP nr 3 w Ozimku)

II miejsce: Agata Kokot (PSP nr 3 w Ozimku)

III miejsce: Weronika Grzybek (PSP nr 3 w Ozimku)

Do eliminacji rejonowych, które odbędą się 18 kwietnia 2024 Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich wytypowano: Michała Kotulę, Natalię Pietraszewską, Natalię Olczyk, Nadię Wycisk, Martynę Mamrot.

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu, zachęcamy również do udziału w kolejnych edycjach tej imprezy.

Impreza odbywała się pod patronatem Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania „Kultural-NIE uzależnieniom” zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ozimek na lata 2022 – 2025.

 

Galeria
 do góry