Burmistrz Ozimka informuje, że w dniach 1-29 lutego br.  przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2024 rok.     

W 2024 roku przysługuje:    

    110 litrów na 1 ha użytków rolnych,    
    40 litrów na 1 szt. przeliczeniową bydła, kóz, owiec, koni (zaświadczenie z ARiMR o posiadaniu),    
    4 litry na 1 szt. świń (zaświadczenie z ARiMR o posiadaniu)    
    1,46 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.   

Wiecej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwrotu podatku akcyzowego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Druki do pobrania poniżej.

Zwrot podatku akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego
Załączniki:
 do góry