Dnia 6 listopada, podpisano dwie umowy na remonty dróg gminnych w mieście Ozimek – ul. Leśnej i księdza Kałuży. Dzięki tym inwestycjom powstanie łącznie 622,5 m nowej nawierzchni, a całkowita wartość robót budowlanych to ponad milion złotych, a dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg wynosi 70 %.

Zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 O – ul. Leśnej w m. Ozimek” zakłada poprawę istniejących złych warunków funkcjonalno-użytkowych na odcinku o długości 272 m. Wykonawcą inwestycji o wartości 591 123,76 zł jest firma OLS Sp. z o.o. Sp. K z Lublińca.

Natomiast w ramach zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336 O – ul. Ks. Kałuży w m. Ozimek” zostanie dokonana inwestycja na odcinku o długości 350,5 m. Wykonawcą tej inwestycji o wartości 451 050,78 zł jest firma VIANKO Sp. z o.o. z Zawadzkiego.

Wykonanie remontu ww. dróg ma na celu poprawę istniejących złych warunków funkcjonalno-użytkowych, mając na względzie:

- bezpieczeństwo mieszkańców w ruchu samochodowym;

- bezpieczeństwo użytkowników drogi, którzy dojeżdżają do miejsc użyteczności publicznej, sklepów, przychodni lekarskiej, kościoła, mieszkań, banku;

- bezpieczeństwo mieszkańców w związku z zabudową mieszkaniową.

- „Remonty tych dróg poprawią warunki i bezpieczeństwo w ważnych częściach naszego miasta. Stawiamy na poprawę infrastruktury i inwestujemy stale w budowę nowych dróg oraz modernizację istniejących. Pozyskanie środków zewnętrznych dodatkowo odciąża nasz budżet i pozwala na realizację większej ilości zadań” – mówi Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Oba zadania są realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podpisanie umowy na remont nawierzchni ulicy Leśnej w Ozimku (fot. MW).
Podpisanie umowy na remont nawierzchni ulicy Leśnej w Ozimku (fot. MW).
 do góry