Zgłaszanie projektów dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030

Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030.

Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs.

Nabór prowadzony jest w terminie od 08 marca 2023r. do 29 marca 2023r.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczone zostały dwa podobszary rewitalizacji: Obszar 8 Antoniów oraz Obszar 14 Ozimek, na których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030.

Prosimy o zaznajomienie się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.

Pamiętaj, każdy zgłaszany projekt musi być zlokalizowany na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji (mapy obszarów poniżej).

Sposób zgłoszenia projektów:

  • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek;
  • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linka https://ankieta.deltapartner.org.pl/fiszka_gpr_ozimek

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek;
  • przesłać listem na adres: Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.


W dniu 8 marca 2023r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat projektów jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji – serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesy rewitalizacji!

 

Więcej informacji dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek na lata 2024-2030 można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku pod nr tel. 77/462285 lub mailowo rewitalizacja@ugim.ozimek.pl .

Plakat
Plakat
Załączniki:
 do góry