Wnioski o dodatki dla ogrzewających gospodarstwa domowe olejem, gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy

20 września weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  która wprowadza dodatki dla osób ogrzewających gospodarstwa domowe olejem, gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.

USTAWA - Pobierz

Wnioski można pobrać w Punkcie Informacji Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, na parterze w godzinach pracy urzędu.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi do pobrania poniżej.

Grafika
Grafika
Załączniki:
 do góry