Urząd Gminy i Miasta w Ozimku przygotował udogodnienie dla wszystkich mieszkańców. Każdy zainteresowany musi wypełnić stosowny formularz i złożyć go w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, aby otrzymać wiadomość sms przypominającą o terminie płatności podatków oraz zaległościach podatkowych.

Formularze ze zgodą na powiadomienie sms-em o terminie płatności podatków i zaległości podatkowych dostępne są  TUTAJ  lub w załączniku. Przesłana wiadomość dotyczyć będzie podatków i opłat należnych Gminie Ozimek, w tym m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wiadomość sms zostanie wysłana wyłącznie do osób, które złożą wniosek.
Usługa jest całkowicie bezpłatna. do góry