Przetargi

Wykaz nieruchomości zabudowanej, dz. nr: 370/21 i 370/10, położonej w Ozimku, stanowiącej własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym.

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej parkingiem, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

 

  1. Łącznie działki nr 370/21, 370/10 z km 6 o łącznej powierzchni 0,1770 ha, położone w Ozimku, stanowiące własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr OP1O/00138547/7.
  2. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimka, powyższe działki przeznaczone są na tereny usług, parkingów i ciągu pieszego.
  3. Cena nieruchomości wynosi 80.000 zł.
  4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargowej, gdzie cena stanowi kwotę podaną w punkcie 3 niniejszego wykazu.
  5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 28 grudnia 2012 r.
  6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 15 listopada 2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl
  • Data aktualizacji: 2020-06-05 14:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 221 213