Przetargi

Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

 

1. Działka nr 2303/445 km2o powierzchni 0,0052 ha,

    położona we wsi Schodnia, zabudowana stacją transformatorową stanowiąca własność

    Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisana w księdze

    wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu –Kw nr OP1O/00119946/5.

2. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia powyższa działka

    przeznaczona jest jako tereny parkingów.

3. Cena działki wynosi 28.910 zł.

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, gdzie cena stanowi kwotę

    podaną w pkcie 3 niniejszego wykazu.

5. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust.1 pkt 1i2 ustawy o gospodarce

    nieruchomościami upływa z dniem 19 lipca 2012r.                                                                                                                                                                                      

6. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia 06 czerwca

    2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na

    stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl.  

  • Data aktualizacji: 2020-06-05 14:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 220 552