Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku - pok. 105, 120 lub 114 w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Termin zgłaszania upływa w dniu 17 października 2014 r. o godzinie 15:30 .

W gminie Ozimek jest 16 obwodów - wykaz został zamieszczony w Obwieszczeniu Burmistrza Ozimka.

Druk zgłoszenia udostępniony został na stronie PKW

 do góry