Obwieszczenie Burmistrza Ozimka z dnia 3 września 2014 r. w sprawie podziału gminy Ozimek na okręgi wyborcze, określenie ich numerów i granic, ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka z dnia 15 października 2014 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, odrębnego obwodu głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach do organów stanowiącychjednostki samorządu terytorialnego oraz w wyborach Burmistrza Ozimka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ozimku z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ozimku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ozimku z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatch na Burmistrza Ozimka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Opolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 do góry