INNE

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną

Za rok 2016

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku - Barbara Katolik (PDF, 178,33 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-07-03 15:10 Liczba pobrań: 83

Z-ca Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku - Jolanta Janerka (PDF, 210,37 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-07-03 15:10 Liczba pobrań: 49

Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku - Anna Kłosko (PDF, 304,45 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-07-03 15:11 Liczba pobrań: 49

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku - Dorota Kowalczyk (PDF, 318,53 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-07-03 15:11 Liczba pobrań: 50

Z-ca Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku - Sylwia Lewandowska (PDF, 260,21 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-07-03 15:11 Liczba pobrań: 35

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku - Justyna Wajs-Fijałkowska (PDF, 367,69 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-07-03 15:12 Liczba pobrań: 61

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie - Mirosław Wiciak (PDF, 321,64 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-07-03 15:12 Liczba pobrań: 88

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 289 746