Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego;

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 

Załącznik tylko dla wyborców  

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dot. należności pieniężnych przysługujacych członkom komisji wyborczych 

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniu 

Protokół z losowania składu obwodowej komisji wyborczej 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu z 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opoli I z 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Aktualne składy ukonstytuowanych Obwodowych Komisji Wyborczych 

Postanowienie Nr 652/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Ozimek

Postanowienie Nr 698/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 października 2019 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Ozimek 

Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych 

Regulamin OKW

Kodeks Wyborczy - wyciąg 

Prezentacja dla OKW dot. przygotowania i przeprowadzenia głosowania 

Prezentacja dla OKW dot. ustalenia wyników głosowania 

Prezentacja dla OKW dot. oddania głosu ważnego i nieważnego 

 do góry