Referaty

STANOWISKO DS. AUDYTU

Do zadań stanowiska ds. audytu wewnętrznego należy:

 1. Sporządzanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z Burmistrzem.
 2. Realizacja zadań audytowych w celu wspierania Burmistrza w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
 3. Sporządzanie sprawozdań z realizacji audytu wewnętrznego.
 4. Realizacja zadań doradczych na wniosek Burmistrza bądź z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki.
 5. Realizacja zadań doraźnych zleconych przez Burmistrza.
 6. Prowadzenie bieżących akt w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego.
 7. Prowadzenie akt stałych audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych.
 8. Współpraca z audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami kontrolnymi.
 9. Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 421