Referaty

RADCA PRAWNY

Do zadań radców prawnych należy:

 1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza.
 2. Udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w opracowywaniu projektów uchwał, zarządzeń, decyzji.
 3. Udzielanie wyjaśnień i informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych,
 4. Wydawanie opinii prawnych w sprawach skomplikowanych.
 5. Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu.
 6. Opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i porozumień, projektów statutów i regulaminów.
 7. Uczestniczenie w rozprawach administracyjnych.
 8. Udzielanie pomocy prawnej radnym w opracowywaniu projektów uchwał.
 9. Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem prawa w Urzędzie.
 10. Prowadzenie spraw spadkowych, gdy spadkobiercą ustawowym jest Gmina Ozimek.
 11. Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o radcach.
 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 989