Referaty

STANOWISKO DS.OBSŁUGI BURMISTRZA

Do podstawowych zadań stanowiska ds. obsługi burmistrza należy:

 1. Obsługa sekretarska i organizacyjna Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
 2. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza.
 3. Organizowanie kontaktów Burmistrza z Organizacjami, Stowarzyszeniami, Związkami Zawodowymi jak i mieszkańcami Gminy Ozimek.
 4. Organizacja i załatwianie skarg i wniosków – prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków.
 5. Prowadzenie zbiorczej ewidencji pism wychodzących od Burmistrza.
 6. Prowadzenie ewidencji przepisów gminnych i przekazywanie referatom zadań z nich wynikających.
 7. Zaopatrzenie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie.
 8. Prowadzenie prenumeraty dzienników promulgacyjnych, czasopism oraz wydawnictw, publikacji ogłoszeń Urzędu.
 9. Przyjmowanie pism sądowych i podawanie ich do publicznej wiadomości.
 10. Prowadzenie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnej.


Referatem kieruje bezpośrednio Sekretarz Gminy - pok. nr 115, tel. w. 837.

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 551