REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
101. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:54 Sławomir Nowak aktualizacja treści
102. BURMISTRZ OZIMKA OGŁOSZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW: 2017-03-09 14:45 Sławomir Nowak aktualizacja treści
103. BURMISTRZ OZIMKA OGŁOSZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW: 2017-03-09 14:45 Sławomir Nowak aktualizacja treści
104. BURMISTRZ OZIMKA OGŁOSZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW: 2017-03-09 14:43 Sławomir Nowak aktualizacja treści
105. BURMISTRZ OZIMKA OGŁOSZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW: 2017-03-09 14:43 Sławomir Nowak aktualizacja treści
106. BURMISTRZ OZIMKA OGŁOSZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW: 2017-03-09 14:35 Sławomir Nowak aktualizacja treści
107. BURMISTRZ OZIMKA OGŁOSZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW: 2017-03-09 14:34 Sławomir Nowak aktualizacja treści
108. BURMISTRZ OZIMKA OGŁOSZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW: 2017-03-09 14:32 Sławomir Nowak aktualizacja treści
109. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.01.2017.KS na zdanie pn.: Remont nawierzchni dróg gminnych 2017-03-09 14:30 Katarzyna Szewczyk aktualizacja treści
110. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.01.2017.KS na zdanie pn.: Remont nawierzchni dróg gminnych 2017-03-09 14:29 Katarzyna Szewczyk aktualizacja treści
111. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:29 Sławomir Nowak aktualizacja treści
112. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:22 Sławomir Nowak aktualizacja treści
113. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:21 Sławomir Nowak aktualizacja treści
114. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:17 Sławomir Nowak aktualizacja treści
115. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:16 Sławomir Nowak aktualizacja treści
116. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:14 Sławomir Nowak aktualizacja treści
117. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:13 Sławomir Nowak aktualizacja treści
118. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:12 Sławomir Nowak aktualizacja treści
119. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 14:03 Sławomir Nowak aktualizacja treści
120. Sport Szkolny 2017-03-09 14:00 Łukasz Obrębski aktualizacja treści
121. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 13:55 Sławomir Nowak aktualizacja treści
122. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 13:52 Sławomir Nowak aktualizacja treści
123. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 13:17 Sławomir Nowak aktualizacja treści
124. Burmistrz Ozimka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach, Przedszkola Publicznego Nr 5 w Krasiejowie, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Szczedrzyku. 2017-03-09 13:10 Sławomir Nowak aktualizacja treści
125. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017 2017-03-09 12:55 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
126. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, dz. nr 674/2 km. 4 położonej w Ozimku, stanowiącej własność Gminy Ozimek 2017-03-09 08:59 Bolesław Czyżewski aktualizacja treści
127. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, dz. nr 674/2 km. 4 położonej w Ozimku, stanowiącej własność Gminy Ozimek 2017-03-09 08:59 Bolesław Czyżewski aktualizacja treści
128. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu bezprzetargowym, dz. nr 674/2 km. 4 położonej w Ozimku, stanowiącej własność Gminy Ozimek 2017-03-09 08:57 Bolesław Czyżewski aktualizacja treści
129. 25 edycja Rosenmontagu w Szczedrzyku 2017-03-08 13:24 Marcin Widera aktualizacja treści
130. Zabytkowy Most zostanie wpisany na listę Pomników Historii 2017-03-08 13:19 Marcin Widera aktualizacja treści
131. 2017 rok 2017-03-08 12:11 Justyna Widera aktualizacja treści
132. Życzenia z okazji Dnia Kobiet 2017-03-08 11:07 Marcin Widera aktualizacja treści
133. Życzenia z okazji Dnia Kobiet 2017-03-08 11:07 Marcin Widera aktualizacja treści
134. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH, MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI, KUCHNI I ŁAZIENKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W OZIMKU 2017-03-08 11:01 Katarzyna Szewczyk aktualizacja treści
135. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH, MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI, KUCHNI I ŁAZIENKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W OZIMKU 2017-03-08 11:00 Katarzyna Szewczyk aktualizacja treści
136. Zabytkowy Most zostanie wpisany na listę Pomników Historii 2017-03-08 09:46 Marcin Widera aktualizacja treści
137. Radni zaakceptowali nową sieć szkół 2017-03-08 09:30 Marcin Widera aktualizacja treści
138. Radni zaakceptowali nową sieć szkół 2017-03-08 09:26 Marcin Widera aktualizacja treści
139. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017 2017-03-08 09:03 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
140. 2016 rok 2017-03-08 08:45 Sławomir Nowak aktualizacja treści
141. Zebranie wiejskie w Mnichusie 2017-03-07 21:22 Janusz Dziuban aktualizacja treści
142. Zebranie wiejskie w Mnichusie 2017-03-07 21:17 Janusz Dziuban aktualizacja treści
143. Zebranie wiejskie w Mnichusie 2017-03-07 21:15 Janusz Dziuban aktualizacja treści
144. Amatorska Ozimska Liga Orlika "Wiosna 2017" 2017-03-07 14:55 Łukasz Obrębski aktualizacja treści
145. Radni zaakceptowali nową sieć szkół 2017-03-07 14:39 Marcin Widera aktualizacja treści
146. Radni zaakceptowali nową sieć szkół 2017-03-07 14:38 Marcin Widera aktualizacja treści
147. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.1/4.2017.KK z dnia 03.03.2017r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ze wzmocnieniem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km 0 + 246 na rzece Mała Panew". 2017-03-07 14:23 Dagmara Radziej aktualizacja treści
148. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.1/4.2017.KK z dnia 03.03.2017r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ze wzmocnieniem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km 0 + 246 na rzece Mała Panew". 2017-03-07 14:21 Dagmara Radziej aktualizacja treści
149. Dylaki: Dzień Kobiet 2017 2017-03-07 12:21 Marcin Widera aktualizacja treści
150. Amatorska Ozimska Liga Orlika "Wiosna 2017" 2017-03-07 12:18 Łukasz Obrębski aktualizacja treści

Strona: 3 z 339


powrót na górę strony

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2017-03-23 12:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 31 922 950