Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2017-08-19 11:21:58

Oświata

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Dylakach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej 

ul. Szkolna 5, 46- 043 Dylaki ,

 

stanowisko - referent

w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach.

  

Data publikacji ogłoszenia: 08 sierpnia 2017 r.

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2017 r.

 Informacje i dokumenty na stronie szkoły po lewej stronie
 www.pspdylaki.ozimek.pl