Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2017-11-19 13:25:10

Kalendarium wydarzeń

I Wojewódzki Festiwal Artystyczny "Jesteśmy Tacy Sami"

Serdecznie zapraszamy na I Wojewódzki Festiwal Artystyczny "Jesteśmy Tacy Sami", który odbędzie się 3 grudnia 2017 r. w godz. 17:00 – 19:00 w Domu Kultury w Ozimku. Organizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "Akces" z Ozimka.

I Wojewódzki Festiwal Artystyczny "Jesteśmy tacy sami" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej to wyjątkowy konkurs wokalny integrujący środowiska młodych
sprawnych i niepełnosprawnych wokalistów.

Głównym celem, który przyświeca organizatorom jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej i profesjonalnie przygotowanej przestrzeni dla wspólnego muzycznego spotkania wokalistów amatorów, w której nie mają znaczenia granice sprawności i niepełnosprawności.
Festiwal będzie się składał z trzech części: konkursowej, warsztatowej oraz koncertu laureatów. Uczestnicy zakwalifikowani na podstawie nadesłanych nagrań demo, konkurują w trzech kategoriach wiekowych.

  1. 7-10
  2. 11-14
  3. 15-18

Festiwal przyczyni się do rozpropagowania idei równouprawnienia w tym osób niepełnosprawnych, wzmocnienia postrzegania utalentowanych artystów niepełnosprawnych przez pryzmat ich talentu i artystycznego dorobku, a nie przez ich dysfunkcje.

Festiwal to nie tylko edukacja muzyczna, ale nauka tolerancji i zrozumienia niepełnosprawności. Fakt, że na tej muzycznej scenie spotykają się uczniowie zdrowi i chorzy, pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości widok człowieka niepełnosprawnego nie będzie dziwił, ale wywoływał podziw.

Pełnosprawni wokaliści zostaną wyłonieni spośród członków zajęć warsztatowych zajęć Wokalove. Zapraszamy serdecznie!

Regulamin i karta zgłoszenia w załączeniu.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli Burmistrz Ozimka, Marszałek Województwa Opolskiego
oraz Starosta Powiatu Opolskiego.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy Ozimek.